In Memoriam: Oud Prins Jitzie (1982) – Jitze Hitman

Onze vereniging kent een grote verscheidenheid aan leden. Je kan ze opdelen in jonge en oudere leden, in mannen en vrouwen, in actieve en passieve leden, enz. Maar als je de contributie betaalt ben je wel lid van de C.V. Iesselzotten Olst, maar dat maakt je nog geen Iesselzot. Carnaval duurt (officieel) 3 dagen. Het jaarlijkse hoogtepunt voor onze vereniging. Maar Iesselzot ben je niet een weekend van 3 dagen, maar dat ben je voor de rest van je leven. Dat draag je met trots uit naar de buitenwereld, je neemt het op voor je club tegen diegenen die het carnaval en/of je club veroordelen terwijl zij niet weten waarover zij praten. Je zet je in voor je club met waar je goed in bent, waarmee je de club voorthelpt, zodat het bootje – dat ons logo voorstelt – koers kan houden. Je ontplooit initiatieven die vernieuwend zijn en waarmee je de vereniging ontwikkeld naar een volgende fase in haar bestaan. Maar als échte Iesselzot bezit je ook het gif om binnen de vereniging de boel op te schudden als laksheid en gemakzucht op de loer liggen.

Afgelopen zaterdag 24 september ontviel ons een Iesselzot pur sang: Jitze Hitman.

In 1981 maakte hij deel uit van de Raad van Elf en het jaar daarna zwaaide hij als Prins Jitzie de scepter over de Iesselzotten, samen met zijn adjudant Klaas Rauw. In ’83, ’84, ’85 en in ’96 was hij Adjudant. Enkele jaren was hij de secretaris van onze vereniging en hij was betrokken bij de oprichting van de Prinsengarde en de Huppelkunties, de voorloper van onze dansgarde de Iesselstars. Jitze was erbij toen de Iesselzotten grootse feesten vierden, hij was dan altijd één van de gangmakers. Hij was beroemd om zijn uitspraak “Sikke bi-j de bok!” Maar Jitze heeft ook de pijn en het verdriet gevoeld toen de vereniging door tweespalt ten onder dreigde te gaan, toen emotie het won van de ratio. Met 100% inzet kan je ook 100% de verkeerde kant op rennen. Dat erkennen, herkennen en omdraaien is enorm lastig. Voor iedereen, maar vooral als je zelf, zoals Jitze, een emotioneel mens bent.

Jitze is altijd betrokken gebleven bij de vereniging. Ook toen hij enkele jaren geleden werd getroffen door een herseninfarct en hij een lange en moeilijke weg van revalideren moest afleggen. Hij bleef hij op de hoogte van de vereniging. Voor ledenvergaderingen meldde hij zich de laatste jaren trouw af met de mededeling dat ons een vruchtbare vergadering werd toegewenst.

Vorig jaar heeft C.V. “Iesselzotten Olst” een oeuvreprijs in het leven geroepen, voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het carnaval in Olst en die in hun doen en laten hebben aangetoond te weten wat er wordt verstaan onder ‘carnavalesk’. De 1e winnaar van die prijs, was diegene die daar ook het meest voor in aanmerking kwam. Hij werd tevens de naamgever van de prijs die door de Prinsengarde is geadopteerd. Tijdens de seniorenmiddag op het Averbergen, waar hij – zoals altijd – met steek op aanwezig was,  kreeg Jitze ‘zijn’ prijs uitgereikt. De emotie die hij daar tentoonspreidde staat op ons netvlies gebrand. De vereniging is dankbaar dat zij Jitze met deze prijs heeft kunnen eren en bedanken. Een erkenning voor zijn inbreng. Jitze Hitman blijft binnen onze vereniging voortleven in de vorm van de “Klein Jitzie-award” én in de mooie herinneringen.

Sikke bi-j de bok!

Andre Smit

(Vorst der Iesselzotten)

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.