Alle berichten van Bestuur

Programma carnaval 2018

Ouderijzeractie zaterdag 21 oktober

Op zaterdag 21 oktober a.s. organiseren de  Olster Harmonie en C.V. “Iesselzotten Olst” gezamenlijk weer de halfjaarlijkse oud ijzeractie in de kern van Olst. Vanaf 09:00 uur rijden de leden van beide verenigingen met aanhangers door het dorp om uw oud ijzer, blik en andere metalen af te halen.

Heeft u hulp nodig of woont u buiten de kern Olst, dan kunt u bellen met 06 – 1112 0080 of een mail sturen naar olsterharmonie@gmail.com of bestuur_iesselzotten@hotmail.com

Tot 11:00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig op het Kerkplein, waar u eventueel ook zelf uw oud ijzer kan brengen.

Beide verenigingen komen samen 2x per jaar huis aan huis langs voor het inzamelen van uw oud ijzer. De opbrengst wordt over beide verenigingen verdeeld. De Olster Harmonie kan de opbrengst heel goed gebruiken voor de grote jeugdgroep die de vereniging rijk is. De Iesselzotten zijn aan het sparen voor een representatieve prinsenwagen waar hun jeugd veilig op kan staan. Voor beide doelen hebben de verenigingen veel geld nodig.

Iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer – net als oud papier – brengen  bij de container van de Olster Harmonie bij DéGé aan de Meente.

Jos Peters Oud IJzer, lid van de Iesselzotten, verzorgt belangeloos de logistiek tijdens de oud ijzeractie.

 

Prinsverkiezing 2017-2018

In Memoriam: Hans Holthuijsen

Ons clublied eindigt met de woorden Iesselzotten zullen we altijd zijn!

Maar wat betekent dat dan? Wat betekent het om Iesselzot te zijn? De afgelopen maanden hebben we met een select gezelschap een paar keer bij elkaar gezeten om ons zijn als vereniging te beschrijven en plannen te maken voor de toekomst. Hans was één van dat clubje dat in het Holstohus bij elkaar kwam. Zijn inbreng als gardist, oud Prins en oud Vorst zullen we vanaf nu moeten missen, maar zijn stempel is gezet. Hij benadrukte het belang van een blaaskapel. Hij benadrukte het belang van een mooi carnavalsfeestje in onze eigen kroeg met onze eigen mensen op onze eigen manier. En iedereen mag daarbij aansluiten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Hans kwam als volslagen onbekende bij de vereniging. Ja, men kende hem wel van de nieuwe fotozaak Hekkert, maar het was een Deventenaar. Op vrijdagavond, voorafgaand aan de koopavond, at hij bij de Harmonie aan de Dijk. Daar ontmoette hij Bertus Overkempe, de secretaris van onze vereniging destijds. Het Bertus die Hans ontdekte als groot carnavalsdier. Na een paar gesprekken en na overleg met Trudy uiteraard, besloot Johannes de Kieker om tijdens carnaval 1975 leider te worden bij de Iesselzotten. Maar vlak voor de prinsverkiezing kwam Bertus door een noodlottig ongeval om het leven en verder wist niemand bij de vereniging wie de nieuwe prins zou worden, kortom: Paniek alom. Hans heeft zichzelf toen maar gemeld bij het bestuur. Zijn entree als Prins was historisch: met de trein vanuit Deventer en vanaf het station op een wit paard naar het gemeentehuis. Nou ja, erop? Eerst was het heel behendig er even op, toen er naast en vervolgens eronder. Hans begreep als eerste prins hoe belangrijk de vrouwengroep voor de vereniging was door hen als eerste Prins een onderscheiding te geven. Tijdens carnaval 1989 was hij Prins Hannes die ons aanvoerde. Na zijn 1e regeerperiode was Hans secretaris. Van 1975 tot 1985. In 1996 werd hij Vorst der Iesselzotten. In 2002 droeg hij de voorzittershamer weer over.

Hans zette zich in voor de samenleving met zijn bestuursactiviteiten. Bekend zijn natuurlijk de jaren bij SC Wesepe en bij de Iesselzotten. Misschien minder bekend zijn 2-jarig voorzitterschap bij de Olster Harmonie, waar hij op een moeilijk moment voor die vereniging de handschoen oppakte. Zijn eerste taak als voorzitter was toen het ontslaan van de dirigent.

Hans was een carnavalsdier in hart en nieren. Zijn optreden als Sugar Lee Hooper staat mij nog vers in het geheugen. Hij genoot van de polonaise, het liefst bij een blaaskapel. Hij schreef als Bruintje Beer zijn column in de mini-Geinkrant. Was een zeer gerespecteerd lid van de Prinsengarde. Hij droeg zijn steek met trots. Bij hem kon ik als Vorst der Iesselzotten met vragen terecht. Hij voorzag mij meermalen van tips en advies. Maar boven alles was hij een lieve man. Een man met een groot groen/geel hart. Dat dat hart hem nu in de steek heeft gelaten is moeilijk te bevatten. Met Trudy en Frank is Hans voor altijd bij ons. Zijn naam wordt met sierletters bijgeschreven in de annalen van onze gezamenlijke liefde: de vereniging. Want Iesselzotten zullen we altijd zijn.

Andre Smit

(Vorst der Iesselzotten)

Oud ijzer actie

foto van CV Iesselzotten Olst.

Zaterdagochtend 22 april 2017 organiseert C.V. Iesselzotten Olst  in samenwerking met Muziekvereniging De Olster Harmonie weer een grote oud ijzer inzameling in Olst. Uw oude ijzer en metalen kunt u langs de straat zetten. Tussen 9 en 12 uur wordt het opgehaald. Ook kunt u het zelf brengen naar de centrale inzamelplaats op het Kerkplein in Olst.
Mag er oud ijzer opgehaald worden of wil je mee helpen. Laat dan een berichtje achter of stuur een mail naar bestuur_iesselzotten@hotmail.com.
Mensen die buiten Olst wonen en die oud ijzer hebben dat opgehaald mag worden, kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen door te bellen met het volgende nummer: 06-11120080

Foto’s carnaval

Naast de foto’s die gemaakt worden door onze hoffotograaf, heeft Jan van Aefst ook een aantal foto’s gemaakt. Deze zijn te zien op onderstaande link. Bedankt hiervoor!

Loting en tijdsindeling dansgardefestival 2017

Programma Dansgardefestival 2017

 

Open Podium

Op 15 Januari organiseert het dansgarde festival een open podium. Hier kan je gratis je dans talent of je passie voor dans tonen in De Hooiberg. Dus trek je (stoute) dans schoenen aan en doe mee!! Schrijf je hier  in.

open-podium

Dansgarde festival Olst

Het is al bijna zover, op ZONDAG 15 JANUARI 2017 organiseert CV Iesselzotten Olst haar 31e Dansgarde Festival Olst in sporthal “de Hooiberg” te Olst. Door middel van dit bericht willen wij iedereen, die maar iets met dansen te maken hebben, uitnodigen om deel te nemen aan ons festival. Wellicht hebben jullie al eerder deelgenomen of misschien zijn jullie nog nooit geweest, nu is het tijd om deel te nemen. Het dansgardefestival is namelijk een supergezellige middag met veel mooie dansen en een leuke sfeer. Gezelligheid en een leuke middag organiseren voor dansers en danseressen staat voor ons voorop.

Zoals jullie wellicht van ons gewend zijn, krijgt iedere deelnemende groep of solo/duo een prachtige prijs mee naar huis.

Er kan deelgenomen worden in de volgende categorieën:                                               Gardedans en showdans (showdansen zijn onderverdeeld in karakter/thema en modern)
Solo/duo/groepen t/m 8 jaar (minioren)
Solo/duo/groepen t/m 11 jaar (junioren)
Solo/duo/groepen 12 t/m 15 jaar (jeugd)
Solo/duo/groepen 16 jaar en ouder (senioren)

Voor het beoordelen van de verschillende dansen hebben wij 5 onafhankelijke juryleden gevonden. Dit zijn oud dansers en/of trainsters van diverse verenigingen. Meedoen staat bij ons voorop en daarom kan elke dansgroep, op welk niveau ook, meedoen.

We willen er samen vooral weer een gezellige, leerzame en sportieve dag van maken!Wat moet je z.s.m. doen om deel te nemen aan dit dansgardefestival:

Stuur zo snel mogelijk een e-mail naar dansgardefestival_olst@hotmail.nl en vermeld hierin dat je het inschrijfformulier voor het dansgardefestival wilt ontvangen. Wij sturen deze dan, samen met de overige informatie, zo snel mogelijk naar jullie toe.

In Memoriam: Oud Prins Jitzie (1982) – Jitze Hitman

Onze vereniging kent een grote verscheidenheid aan leden. Je kan ze opdelen in jonge en oudere leden, in mannen en vrouwen, in actieve en passieve leden, enz. Maar als je de contributie betaalt ben je wel lid van de C.V. Iesselzotten Olst, maar dat maakt je nog geen Iesselzot. Carnaval duurt (officieel) 3 dagen. Het jaarlijkse hoogtepunt voor onze vereniging. Maar Iesselzot ben je niet een weekend van 3 dagen, maar dat ben je voor de rest van je leven. Dat draag je met trots uit naar de buitenwereld, je neemt het op voor je club tegen diegenen die het carnaval en/of je club veroordelen terwijl zij niet weten waarover zij praten. Je zet je in voor je club met waar je goed in bent, waarmee je de club voorthelpt, zodat het bootje – dat ons logo voorstelt – koers kan houden. Je ontplooit initiatieven die vernieuwend zijn en waarmee je de vereniging ontwikkeld naar een volgende fase in haar bestaan. Maar als échte Iesselzot bezit je ook het gif om binnen de vereniging de boel op te schudden als laksheid en gemakzucht op de loer liggen.

Afgelopen zaterdag 24 september ontviel ons een Iesselzot pur sang: Jitze Hitman.

In 1981 maakte hij deel uit van de Raad van Elf en het jaar daarna zwaaide hij als Prins Jitzie de scepter over de Iesselzotten, samen met zijn adjudant Klaas Rauw. In ’83, ’84, ’85 en in ’96 was hij Adjudant. Enkele jaren was hij de secretaris van onze vereniging en hij was betrokken bij de oprichting van de Prinsengarde en de Huppelkunties, de voorloper van onze dansgarde de Iesselstars. Jitze was erbij toen de Iesselzotten grootse feesten vierden, hij was dan altijd één van de gangmakers. Hij was beroemd om zijn uitspraak “Sikke bi-j de bok!” Maar Jitze heeft ook de pijn en het verdriet gevoeld toen de vereniging door tweespalt ten onder dreigde te gaan, toen emotie het won van de ratio. Met 100% inzet kan je ook 100% de verkeerde kant op rennen. Dat erkennen, herkennen en omdraaien is enorm lastig. Voor iedereen, maar vooral als je zelf, zoals Jitze, een emotioneel mens bent.

Jitze is altijd betrokken gebleven bij de vereniging. Ook toen hij enkele jaren geleden werd getroffen door een herseninfarct en hij een lange en moeilijke weg van revalideren moest afleggen. Hij bleef hij op de hoogte van de vereniging. Voor ledenvergaderingen meldde hij zich de laatste jaren trouw af met de mededeling dat ons een vruchtbare vergadering werd toegewenst.

Vorig jaar heeft C.V. “Iesselzotten Olst” een oeuvreprijs in het leven geroepen, voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het carnaval in Olst en die in hun doen en laten hebben aangetoond te weten wat er wordt verstaan onder ‘carnavalesk’. De 1e winnaar van die prijs, was diegene die daar ook het meest voor in aanmerking kwam. Hij werd tevens de naamgever van de prijs die door de Prinsengarde is geadopteerd. Tijdens de seniorenmiddag op het Averbergen, waar hij – zoals altijd – met steek op aanwezig was,  kreeg Jitze ‘zijn’ prijs uitgereikt. De emotie die hij daar tentoonspreidde staat op ons netvlies gebrand. De vereniging is dankbaar dat zij Jitze met deze prijs heeft kunnen eren en bedanken. Een erkenning voor zijn inbreng. Jitze Hitman blijft binnen onze vereniging voortleven in de vorm van de “Klein Jitzie-award” én in de mooie herinneringen.

Sikke bi-j de bok!

Andre Smit

(Vorst der Iesselzotten)