Foto Uitreiking Bitterepil aan Leon RIpperda

Bittere Pil

In 1978 werd Olst opgeschrikt door stank en bedrijfssluitingen. Stank van de Asphaltfabriek en bedrijfssluiting van Olba. Dat was allemaal BITTER. In Olst staat nog altijd de farmaceutische fabriek van Abbott fier aan de IJssel. Een bedrijf waar we in Olst trots op mogen zijn. Dat samengevoegd leverde de naam op van onze hoogste onderscheiding: De Bittere Pil.

De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, vereniging of groepering die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor de gemeente Olst-Wijhe in het afgelopen jaar. Ook mensen (verenigingen of groeperingen) die zich op negatieve wijze bekendheid wisten te verschaffen komen in aanmerking. Uiteraard is het zo, dat het bestuur van de Iesselzotten de voorkeur geeft aan een positieve toekenning van de Bittere Pil.

De Biitere Pil 2022 is voor iemand die de afgelopen jaren heeft aangetoond een ondernemer pur sang te zijn. Tijdens de moeilijke corona tijd voor de Horeca en andere ondernemers ging hij niet bij de pakken neerzitten, maar pakte de handschoen op. Hij stond aan de basis van een prachtig initiatief dat de samenwerking stimuleerde tussen verschillende lokale ondernemers. En die lokale instelling van hem, zag je terug bij diverse andere initiatieven. Zoals bij Muziek an de Diek en – uiteraard – bij Zuivel van Salland. Hij biedt samen met zijn compagnon en zijn team ook een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Niet voor niets ontving hij afgelopen oktober de Waarde-ring van de provincie Overijssel.
Mosterd na de maaltijd, want bij het afgelopen carnaval was al duidelijk dat hij de Bittere Pil in ontvangst zou mogen nemen.
Eentje die afstraalt op zijn team en op de partners waarmee hij mooie dingen voor elkaar krijgt.
Maar bovenal is deze Bittere Pil zijn eigen verdienste. Voor de man die niet van de krantenpagina’s is af te slaan. En daarmee een mooi uithangbord is voor ondernemend Olst.
De Bittere Pil 2022 is voor….
LEON RIPPERDA!