Geschiedenis

Op 20 Oktober 1963 besloot een groep biljarters  van Hotel de Harmonie een carnavalsvereniging op te richten. Voor een dorp als Olst waar men het feestvieren beslist niet als een van de belangrijkste dingen zag een hele grote stap. Onder het motto van “wat ergens anders kan moet in Olst ook kunnen “. Onder de biljarters werd een dagelijks bestuur gekozen n.l.  dhr. A. de Graaf, dhr. B. v. Tongeren en dhr. J. Bosch.

“Wat ergens anders kan moet in Olst ook kunnen!”

Deze drie heren waren bereid om hun schouders er onder te zetten. Over de naam van de vereniging hoefde men niet lang na te denken, want Olst ligt aan de IJssel en in het dialect zegt men de iessel. De naam die volgde was dan ook C.V. Iesselzotten Olst.

Het bestuur was gevormd en de naam was er, nu nog een Prins. Als eerste werd een beroep gedaan op dhr. Gerrit v. d. Kamp om als 1e prins te gaan fungeren. Na zijn ja woord kreeg hij de niet eenvoudige taak om de scepter te zwaaien over zijn narrenvolk. Zijn aanleg voor acteren heeft hem bij deze taak geweldig geholpen .

Hotel de Harmonie werd zijn Residentie. De Iesselzotten streven in hun vereniging en daarbuiten een zeker sociaal doel na. Zoals in 1964, toen ging men speelgoed brengen naar kindertehuis ‘t Polletje in Olst. Daarna kwam al snel de bejaardenmiddag van de grond in samenwerking met diverse Olster verenigingen en middenstanders.

In 1971 was de eerste sleutel overhandiging in het gemeentehuis door de burgemeester van Olst aan Prins Henri (Henk Greeven). In 1972 werd er een Jeugd Prins en Raad van Elf gekozen en er komt een vrouwengroep die de kleding van de jeugd gaat maken, de eerste Jeugd Prins was Bert v.Tongeren. Het 1e lustrum werd gevierd in 1974. 1976 kwam de eerste carnavalskrant uit en die heet nog steeds de Geinkrant.

In 1978 wordt voor het eerst de Bittere Pil uitgereikt aan H.Niemeijer project leider van het Olde postkantoor. Het Olde postkantoor is een onderkomen voor de Olster jeugd.
Men krijgt de Bittere Pil voor z’n positieve en of negatieve inzet voor de gemeenschap.

1980 was het jaar dat men van Residentie veranderde n.l. van de Harmonie gingen wij naar café de Hooiberg. Normaal trad op in 1984 in de feesttent op sportpark Overwetering
in verband met 2e lustrum in 1985. Het 2e lustrum werd gevierd in 1985. Normaal trad 11 keer op in Olst.

In 1985 werd door de Dhr W.Bril de dansmariekes de Huppelkunties opgericht. 1986 is het jaar dat voor het eerst het Regionaal Dansgarde Festival werd gehouden in sporthal de Hooiberg. Met dit Dansgarde Festival zijn wij uitgegroeid tot de grootste boven de grote rivieren, het wordt altijd gehouden op de tweede zondag van januari met rond de 60 dansen onderverdeeld in solo’s en groepen.

In 1991, bij het aftreden van Prins Willem I na zijn 2e regeerperiode, verenigden enkele voormalige hoogheden zich in een Prinsengarde. In de jaren die hier op volgden toonden de Gardisten zich tijdens de carnavalszondag alsechte Bourgondiërs, waarbij af en toe er een carnavaleske strijd was tussen de Raad van Elf en de Prinsengarde. De Prinsengarde heeft zijn plaats veroverd binnen de Iesselzotten en zijn als Garde eens steun voor de regerend Prins.

In 1994 verhuisden wij van Residentie de Heuibarg naar Residentie ’t Iesselhuus aan de diek (H.C.R.Dalhuisen). Het 3e lustrum werd gevierd in 1996. Eind 2000 stoppen de uitbaters van onze Residentie ’t Iesselhuus ermee, ze hebben de zaak verkocht aan een ander. Dus wij moesten weer opzoek naar een nieuwe residentie. In 2001 is onze nieuwe residentie Sportcafé de Hooiberg, Hooiberglaan te Olst.

In 2007 vierden we ons 44 jarig jubileum met een speciale kleuren uitgave van de Geinkrant, die door eigen leden gemaakt is en ook door de leden is rond gebracht.
In Oktober werd er een grote feestavond georganiseerd met Jannes, One Two Trio en Harm Wolters en veel zusterverenigingen. Er werden sjaals verkocht met het iesselzottenlogo.

In 2008 werd er voor de 22ste keer het dansgarde festival georganiseerd en waren we al aan het maximum dansen voordat de inschrijvingstermijn voorbij was. We moesten dan ook enkele verenigingen teleurstellen, omdat ze niet mee konden doen. Ook kreeg de dansgarde de Iesselstars een eigen website : www.iesselstars.nl. Er werd een compleet nieuw bestuur gekozen.

In 2009 veranderde het carnavalsweekend, de disco werd afgeschaft en er werd geen bezoek meer gebracht aan de kroegen in Wijhe na de sleuteloverhandiging. We gingen lopend vanaf de benedendijk naar de Rabobank met de Holstoblazers voorop naar de Heuiberg (het laatste stukje weer in de bus) dit was zeker een succes. In de Hooiberg speelde live muziek en werd om 11 over 11 de vlag gehesen. De maandagavond werd helemaal georganiseerd en betaald door de Raad van Elf Er was een livezanger en een haringkar.

Eind 2009 werd er contact gelegd met de St. Willibrordschool. Vanaf carnaval 2010 zou onze vereniging weer een volwaardige Jeugdraad van Elf hebben, na jaren van teruggang. Groep 8 van deze school zou de jeugd in Olst voortaan voorgaan in het carnavalsfeest in het Heuidarp. Jeugdprins Mathijs de 1e (Mathijs van de Kemenade) had de primeur met een Lawaaioptocht op vrijdagmiddag.

Sneeuw en ijs bezorgden onze vereniging aan het begin van 2010 een strop. Door hevige sneeuwval moest het 25e dansgardefestival worden afgelast. Hierdoor liep de vereniging vele inkomsten mis. Ook tijdens het carnavalsweekend lag er nog sneeuw in de straten van Olst. Hierdoor kon de blaaskapel ‘Tjonge-Jonge’ door de gladheid niet op straat spelen en gingen we met de prinsenwagen vanaf Dalhuissen naar de residentie. De sleuteloverdracht vond dit jaar, op initiatief van onze vereniging, weer plaats in Olst. Met de gemeente en de zusterverenigingen werd afgesproken, dat vanaf 2012 de sleuteloverdracht om en om in Wijhe en Olst zou plaatsvinden.

Slechts één keer in de 100 jaar staat de datum 11-11-’11 op de kalender. De Iesselzotten grepen deze bijzondere datum aan om een groot feest te organiseren in Sporthal de Hooiberg met een Hollandse Avond in de hal, m.m.v. RadioNL en enkele artiesten. In de het sportcafé speelden enkele blaaskapellen om de beurt. Helaas viel de publieke belangstelling ernstig tegen, waardoor de vereniging financiëel in zwaar weer kwam.

Begin 2012 nam het Dansgardefestival afscheid van de NDO en ging weer onder eigen vlag verder. In 2013 werd er voor het eerst gedanst op het Dansgardefestival voor een goed doel. Sponsor en Prinsengardelid Harm de Trucker maakte zich hier voor sterk. Er werd een flink bedrag opgehaald voor Kika. Het dansgardefestival werd een groot succes.

In 2014 zwaaiden Prins Jozef samen met zijn adjudant Bert de scepter. De jeugd stond onder leiding van Prinses Iris en haar Adjudant Lisanne.
Het thema voor de zaterdagavond was “jaren 80”. De Bittere pil is dit jaar uitgereikt aan de organisatie van het Houtdorp Olst. De iesselstars bestonden dit seizoen uit maar liefst 28 meiden en 6 trainers. De wiesneuzen hebben voor carnaval 2015 voor het eerst de verenigingsonderscheidingen beoordeeld. We hebben 1 nieuw lid van verdienste: André Smit en 1 promotie naar ridder: Harm Oosterlaar.

In 2015 regeert Prins Joeke de eerste en Adjudant Arthur, de jeugd stond onder leiding van Prinses Trompressie en Adjudant Sax. Er is een intensieve band met Deventer opgebouwd en zelfs een ambassadeur Stokvissengat, Douwe van der Mei.
Het thema voor de zondagavond was ‘Flowerpower’. De Bittere pil is dit jaar uitgereikt aan Bastiaan en Marina Bökkers van de Bökkers Mölle. De iesselstars bestonden dit seizoen uit maar liefst 28 meiden en 4 trainers. Lid van verdienste zijn geworden; Lineke de Vries en Roxanne Brockotter.
Ook is er dit jaar de Klein Jitzie oeuvreprijs in het leven geroepen en voor de eerste keer uitgereikt aan Jitze Hitman. Dit jaar alle dames van de Iesseldiva’s gestopt. Dit jaar is de Olde Meuk van start gegaan.