Roderik Uenk
Jeroen Peppelenbos
Glenn Oosterlaar
Marti Jonker
André Smit
Harry Bolink
Joop Tukker
Tonny Schuurman
Emiel Feller
Bert van Tongeren
Jan Hutten
Erik Bril
Martin de Graaf
Anton Lenderink
Ernst Schaap
Hans Strijkveen
Pim Riphagen
Jitze Hitman
Harrie Regterschot
Gé Hutten
G. Edelijn
Herman Bennink
Willy Schuiling
Jan Oldenburger
Han Bijsterbosch Sr.
Henri Breuker
Ernst Beijer
G. v.d. Esschert
J. W. Krooshof
B. Mensink Sr. (Apollo)

Stephanie Godeschalk
Lineke de Vries
Roxanne Brockotter
Patricia Vriezenkolk – Lenderink
Nicole Overmars 
Ria Scheffer
Renate Bolink – Schaap
Trudy Holthuijsen
Jozefien Lenderink – Oosterlaar
Nicolette Ewijk 
José Voskamp – Hitman
Mariska Legebeke – Hitman
Rita Eikelboom – Hutten
Erna van Riel – Jonkman
Rie Hutten – Spijker 
Marian Breuker
Marie Edelijn – Timmerarends