Opgave Optocht

Alle kinderen en volwassenen, individueel en groepen, dienen zich op te geven in het Holstohus tussen 14:00 en 14:30 uur op 15 feburari. Alle wagens dienen zich in te schrijven voor 7 februari via contactformulier. De startnummers voor de wagens worden voor 11 februari thuisbezorgd. Alle wagens, uitgezonderd de prinsenwagens, dingen mee naar de prijzen en ontvangen € 44,00 startgeld, mits gemotoriseerd of voortgetrokken door een gemotoriseerde tractor en minimaal 5 met lang.